Almennyttig forening

Fond for hjælp til børn/unges hjerner

Vi arbejder på, at kunne oprette en fond, så vi kan hjælpe de 50.000 børn og unge i Danmark som har det svært. Før vi kan få fonden op at stå, skal vi først have oprettet en forening. Hertil skal vi være 300 medlemmer for at blive godkendt af Told og Skat. Derefter vil vores fundraiser, jurist Lone Kirketerp opsøge erhvervslivet for at skaffe midler til de mange børn, der ville kunne få gavn af EEG-træning. Før vi når dertil, har vi brug for din hjælp enten som passivt eller aktivt medlem. 

Passivt medlem
Hvis du ønsker at være passivt medlem kan du tilmelde dig på e-mail: fondeegtraining@gmail.com. Husk, at skrive dit fulde navn og adresse.

Aktivt medlem
Aktiv medlem betyder du støtter os med 200 kr. som bidrag til at vi kan få udarbejdet professionelt materiale til erhvervslivet. Bidraget kan indbetales til Folkesparekassen, reg. nr. 9860, konto nr. 412767

EEGTRAINING® og EEG-træning® er registrerede varemærker. Copyright© 2016 Alle rettigheder forbeholdes.

EEGTRAINING | Sabro ved Aarhus - Aalborg - Fredericia - København  | Tlf.: 5050 3266 | info@eegtraining.dk