Afbud bedes meddelt på mail, sms eller telefon senest kl. 18:00 dagen før, ellers trækkes en session. 
 
EEGTRAINING HOVEDSTADEN
Nørregade 41
1165 København
Jan Petry
Tlf: 81 6108 09

EEGTRAINING MIDT
Astervej 17
8471 Sabro
Conni Krarup Andersen
Tlf: 5050 3266
 
EEGTRAINING SYD
Treldevej 128
7000 Fredericia
Rikke Hilman
Tlf: 5211 0316
 
EEGTRAINING NORD
Vindfløjen 38
9380 Vestbjerg
v. Aalborg
Dorthe Hostrup
Tlf: 2180 7039
 

Priser

Vi ønsker at så mange mennesker som muligt kan få adgang til EEG-træning. Derfor har vi udviklet et koncept, hvor det er billigere at gå til hjernetræning end at få repareret sin bil. Men vi godt  klar over at udgiften til EEG-træning® på dkr. 3.400 pr. mdr i 3 til 4 mdr. er en stor udgift for de fleste. 

Opstart

Den første session har vi sat en dedikeret træner på til dig, så vi kan danne os et overblik over, hvordan det bedste træningsforløb kan planlægges. Du udfylder et symptom skema og i nogle tilfælde beder vi om at udføre en mekanisk test der viser din koncentrationsevne  under stress og "kedsomhed".  

De første to gange beløber sig til samlet kr............................................................ 750,- 
Afregnes via mobilepay, Epay eller kontant

Herefter forløb som afregnes som nedenstående:
 
Voksne over 20 år - forløb med 10 gange forudbetalt.......................................4.750,-
 
Børn og unge - forløb med  10 gange forudbetalt................................................. 4.250,-
 
Enkeltsessioner afregnes kontant med ...................................................................575,-

Der fremsendes faktura som kan betales via homebanking dankort Epay eller forbrugsforeningens betalingskort
 
Afregning
Den første gang kan du betale med SWIPP, MOBILEPAY eller kontant.
Efter de første to gange afregnes du forud for de næste 10 gange hvor opkrævning sendes ud pr. mail

Afbud bedes meddelt på mail, sms eller telefon senest kl 18:00 dagen før, ellers trækkes en session.
 

Finansiering 

EEGTRAINING kan i samarbejde med SPARXPRES tilbyde en enkel og attraktiv finansiering af dit køb. Du kan enten vælge at ansøge om enten et Xpres VIP lån, med mulighed for en lav månedlig betaling, eller et rentefrit lån over 1 år.

 
link 1   link 2                      Link 3   Link 4
 
Det er nemt!
Udfyld ansøgningsformularen og trykker send.
1. SPARXPRES behandler din ansøgning og returnerer svaret på din ansøgning enten pr. post eller e-mail.
2. Gældsbrevet sendes til dig, dette underskrives og returneres til SPARXPRES.
3. Når SPARXPRES har modtaget det underskrevne gældsbrev, afregnes lånebeløbet direkte til EEGTRAINING® .
4. Så er du klar til at træne.
 
Link 5
 
 Link 5
                Link 6
Diverse øvrige oplysninger.
 
Tilsynsmyndighed:
SPARXPRES er del af Spar Nord Bank A/S og under tilsyn af Finanstilsynet,
Århusgade 110, 2100 København Ø, Tlf. 3355 8282, www.finanstilsynet.dk

Fortrydelsesret
Du har ret til at fortryde kreditaftalen inden for 14 kalenderdage fra den dag lånet udbetales.
Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, hvor du har indgået kreditaftalen med SPARXPRES, f. eks. underskrevet en kreditaftale. Det gælder dog kun, hvis du samtidigt på skrift har modtaget oplysninger om aftalevilkår, fortrydelsesretten og om produktet efter forbrugeraftalelovens regler.
Hvis ikke du har modtaget disse oplysninger, så løber fortrydelsesretten fra den dag, hvor du modtager disse oplysninger. Hvis du har indgået aftalen den 1. og har modtaget oplysningerne på skrift samme dag – så kan du fortryde til og med den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, søndag, fredag efter Kristi Himmelfartsdag, Grundlovsdag, Juleaftensdag eller Nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag. Ønsker du at benytte din ret til at fortryde, skal du ringe eller skrive til SPARXPRES inden fristen udløber.
Du skal endvidere tilbagebetale kapitalen sammen med eventuelle omkostninger, som SPARXPRES måtte have betalt til offentlige myndigheder og som ikke kan refunderes, uden unødig forsinkelse og senest 30 dage efter, at du har givet besked om udøvelsen af fortrydelsesretten.
Ved udnyttelse af fortrydelsesretten, og kun i dette særlige tilfælde, skal du dog ikke tilbagebetale rente. Når fortrydelsesfristen er udløbet, bortfalder fortrydelsesretten automatisk, og du kan opsige kreditaftalen med SPARXPRES enten i henhold til aftalevilkårene for det enkelte produkt eller i overensstemmelse med forretningsbetingelserne. Du finder forretningsbetingelserne på www.sparxpres.dk/forretningsbetingelser.

Klageadgang:
Hvis du ønsker at klage over SPARXPRES, skal du indledningsvis kontakte SPARXPRES.
Hvis du fortsat er uenig i SPARXPRES’ behandling af henvendelsen eller resultatet
heraf, kan du kontakte Spar Nord Banks klageansvarlige. Du kan bede din afdeling om at blive henvist, eller du kan kontakte den klageansvarlige direkte.
Oplysninger om Spar Nord Banks klageansvarlige finder du på www.sparnord.dk.
Du kan skrive en mail til den klageansvarlige eller sende klagen til: Spar Nord Bank
A/S, Skelagervej 15, 9000 Aalborg.
Såfremt henvendelsen ikke har ført til en løsning af klagen kan du indbringe klagen for Pengeinstitutankenævnet, Amaliegade 8 B, 2. sal, Postboks 9029,
1022 København K, tlf. 3543 6333, eller via www.pengeinstitutankenaevnet.dk
og/eller Forbrugerklagenævnet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby,
tlf. 4171 5000, eller via www.forbrug.dk

Lovvalg
I tilfælde af retssager mellem SPARXPRES og kunden skal dansk ret anvendes.

Yderligere information
Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på mail sparxpres@sparnord.dk eller på tlf. 9616 1300

 EEGTRAINING® og EEG-træning® er registrerede varemærker. Copyright© 2016 Alle rettigheder forbeholdes. 

EEGTRAINING | Sabro ved Aarhus - Aalborg - Fredericia - København  | Tlf.: 50 50 32 66 | info@eegtraining.dk