Hvem er vi?

 
STOR BASISVIDEN I NEUROLOGI
Når vi udfører EEGTRÆNING, sker det på basis af en høj faglig indsigt i neurologi og neuropsykologi. Uddannelse til EEGtræner foregår i udlandet og betinger, at vi har sat os ind i et pensum på mere end 3.000 sider i neurologi og neuropsykologi på engelsk. 

Seniortrænerne hos EEGTRAINING kan dokumentere mere end 400 EEG-træninger, og superviseres af de mest erfarne pskykiatere indenfor neurofeedback i verden.
 
Neruofeedback er et område med stor forskning og udvikling, og det er meget vigtigt at holde sig a jour med ny viden fra udlandet. Det, der var en nyhed og vigtigt viden for 2 år siden, ersattes af ny viden og fremgangsmetoder, der er mere effektive. Derfor er vores kontakt til udlandet uvurderlig i anvendelsen af den mest effektive neurofeedbackmetode til den enkelte.
 
HJERNE - IT - TILLID
Det er samtidig et felt, hvor hjernevidenskab sammen med ny teknik giver uanede muligheder, og de bedste resultater skabes, når EEG-træneren evner at gøre træningen til en leg, så en sammenblanding af teknik, forståelse for IT og sammenspillet med mennesker går op i en højere enhed.
 
Vi anvender et stort antal programmer i neurofeedback træningen for at kunne imødekomme såvel den 6-årige med ADHD, som den voksne med depression. Det betyder, at IT er en naturlig del af vores arbejde, og giver samtidig mulighed for at kunne dokumentere en reel udvikling.
 
EEGTRAINING | Sabro ved Aarhus - Aalborg - Fredericia - København  | Tlf.: 50 50 32 66 | info@eegtraining.dk