EEGTRÆNING blev i en rapport i 2005 dokumenteret for at have en effektgrad 72 % ved 40 på hinanden efterfølgende EEG-træninger. Det betyder at 72 % af en gruppe på 120 personer med misbrugsproblemer var ude af deres misbrug også årene efter forløbet var afsluttet.

Testforløbet blev sammenlignet med en kontrolgruppe hvor Minnesota-metoden blev anvendt hvor succesraten var på 44 %.

Dette viser at hjernetræning har en betydelig større effekt end alle andre kendte metoder. Af samme grund har alkoholafvænningsklinikker i Norge taget eegtræning til sig og vi ser, at det i Norge bliver mere og almindeligt at det offentlge bruger Neurofeedback sammen med kognitive samtaleterapi herunder ved Blå kors og ved Bergen Misbrugscenter.

Hvis du ønsker at få tilsendt rapporten fra 2005 mailer vi den gerne til dig. Send mail på info@eegtræning.dk 

Cases

EEG-træning har meget stor effekt på misbrug. Vi har igennem årene haft mange unge med hashproblemer. Sammen med ADHD kan ungdomsårene blive præget af hashmisbrug, da det dæmper den uro, som ofte følger med ADHD.  

I starten var de unge vi modtog med hashmisbrug et "biprodukt" af deres ADHD, hvor misbruget ikke var det primære. Det lykkedes at få disse unge ud af misbruget, fordi EEG-træning også har så stor en effekt på afhængighed.
 
I de senere år har vi fået flere og flere unge ind med deciderede misbrugsproblemer, hvor ADHD ikke har været inde over. Formentlig fordi stoffer og hash findes alle steder, er nemt tilgængeligt, og kan bruges til at dulme præstationsangst, usikkerhed, og humørsvingninger.

Nutidens succeskrav til unge er vokset betydeligt igennem de sidste årtier, og gør at misbrug er udbredt i en langt større ungdomsgruppe end tidligere. 

Vi ser familier komme med deres unge, hvor de ikke ved deres levende råd, og hvor familien har været helt uforberedt på de problemstillinger, der følger i kølvandet på hashmisbrug. Den unge har totalt ændret karakter og svinger mellem apati og raseri eller er meget let at irritere. Men efter 30 til 40 træninger kommer den unge på ret køl igen, bliver uddannelsesklar og kan omgås andre på en sund måde.

EEGTRAINING® og EEG-træning® er registrerede varemærker. Copyright© 2016 Alle rettigheder forbeholdes.

EEGTRAINING | Sabro ved Aarhus - Aalborg - Fredericia - København  | Tlf.: 50 50 32 66 | info@eegtraining.dk