EEGTRAINING®  er det team i Danmark med mest erfaring indenfor hjernetræning, også kaldet neurofeedback.

EEG-træning
 kan nedsætte symptomerne på angst, stress, depression, indlæringsvanskeligheder, ADHD og ADD med 65 -100 % og er dokumenteret på et stort antal universiteter og sygehuse i Norge, Sverige, UK. 

Ligeledes har EEG-træning også kaldet neurofeedback, stor effekt på autisme, borderline og bipolar lidelse, men kan kræve en vedligeholdende træning.

Ved stress, depression ADHD og ADD er der typisk svære koncentrations - og indlæringsvanskeligheder. Og af samme grund er det et område vi særligt træner deltagernes kompetencer indenfor. Og vi ser typisk at de skolemæssige færdigheder og det faglig niveau øges markant. 

De to første sessioner tilbyder vi til en særlig lav takst til kr. 750 i alt, så du kan danne dig et indtryk af EEG-træning. Læs mere om priser her

Afbud bedes meddelt på mail, sms eller telefon senest kl. 18:00 dagen før, ellers trækkes en session. 

Kontakt os gerne på vores kontaktformular eller på email: info@eegtraining.dk eller facebook https://www.facebook.com/Eegtraining.dk/
********************************************************************************************************************************
Vi er repræsenteret i:                   * Aarhus             * Aalborg            * Kolding                  * København 
Alle dele på denne hjemmeside er under Copyright© 2016 og alle rettigheder forbeholdes. 
  

Nyheder om EEG-træning®

Historie om min søn August:

Jeg skriver til jer her et år efter at August blev færdig med EEG træning hos jer, for at fortælle jer, at vi er meget taknemmelige og lykkelige over den kæmpe effekt, det har haft på hans og vores liv. August har haft det utroligt svært i nulte, første og anden klasse. Han var ekstremt sensitiv over for larm, lyde, mange mennesker osv. Frikvartererne kunne han slet ikke overskue, og gemte sig på toilettet eller i garderoben og fik først i 2. klasse lov til at være inde i frikvartererne. Han kunne kun lege en-til-en lege. Lege med flere børn trak han sig fra efter få minutter, da han ikke kunne overskue legen, reglerne eller at der var mange at forholde sig til. Fagligt kunne han kun løse en lille opgave ad gangen, og skulle hele tiden holdes til ilden af lærerne for ikke at sidde og dagdrømme. Kollektive beskeder kunne han slet ikke tage imod. Vi snakkede med lærerne om det tit, og han fik høreværn på og en plads, der skærmede mod udsynet til klassen osv. Socialt kunne han ikke give udtryk for, at han gerne ville lege, så de andre i klassen troede han ikke ville lege, hvilket jo ikke gav venskaber. Når de var på tur med klassen fx på en legeplads, søgte August straks væk og legede med mindre børn eller babyer - hvis sprog/mimik han åbenbart bedre kunne forholde sig til. August var en stille dreng og gjorde sig ikke så bemærket, så selvom vi bad om hjælp fra PPR (Kommunens Psykolog rådgivning til skoler) var det en langsommelig affære, og der blev ikke taget initiativ til mere, da han udadtil fungerede fint for Psykologen, den ene gang hun observerede ham i klassen. Herhjemme var han tit svær at få kontakt til, da han sad i sin egen verden. Det har nok været hans måde at få ro i hjernen på. Han havde ikke styr på sine ting, og vi turde fx ikke lade ham cykle alene, da han var alt for distræt. Når han skulle sove, tog det ofte en time eller mere før han faldt i søvn.

Helt tilfældigt i midten af anden klasse hørte vi om EEG træning og gik straks igang. Jeg var selvfølgelig skeptisk og fik spurgt en mor, der var til EEG-træning med sin søn, om det havde nogen effekt (han havde ADHD), og det havde en stor effekt socialt, sagde hun. SÅ var jeg overbevist, også selvom det tog noget tid før vi fik en effekt. Det første vi bemærkede var, at han kunne falde hurtigere i søvn. Men det var først efter 23 EEG gange, at vi virkelig kunne se en mærkbar ændring. Jeg opdagede, da jeg kom og hentede ham en eftermiddag i slutningen af anden klasse, at han var i skolegården og spillede 'ost' - et boldspild - med sine klassekammerater. Dette øjeblik var ubeskriveligt - en lykke og glæde over at se mit barn fungere 'normalt' med andre.

August fik 42 gange, og det tog os med storm, som hans liv ændrede sig til at blive ligesom de andre drenges. Han fik selvtillid og kunne lege med alle i klassen, kunne overskue frikvartererne og kunne tage imod kollektive beskeder af lærerne og løse opgaverne uden hjælp. For at det ikke skal være løgn startede han med at gå til basket (noget der var fuldstændig utænkeligt tidligere) i tredje klasse og er stadigvæk meget glad for det. Nu går han i fjerde klasse, og han har et lille efterslæb fagligt, men læreren siger at han ligger på mellemniveau, og vi kan mærke at han virkelig rykker nu. Han er startet i klub med sine klassekammerater, og deltager i alle mulige aktiviteter der, og så er han blevet en populær dreng i klassen, fordi han har overskud og er fuld af humor. Herhjemme er han blevet meget selvstændig, nærværende, fuld af overskud og ikke mindst glad og fuld af fis. Jeg håber at andre, der har børn med samme udfordringer, kan lade sig inspirere af vores historie og hjælpe deres børn til at få en overskuelig tilværelse.

Med venlig hilsen Sine Dyreborg
 
 
 
Maj 20016: Artikel om EEGtræning i Folkeskolen:
 
 
Magasinet Skolebørn bragte i deres augustnummer 2015 artikel omkring hjernetræning på Sødalskolen i Aarhus kommune. Projektet er afsluttet nu, men forventes at fortsætte i 2016 med 5 skoler i et særligt projekt der skal afdække hvordan EEG-træning® kan indføres i specialafdelingerne.

EEGTRAINING® udlånte udstyr til Sødalskolen og EEG-træner og speciallærer Hans Høegmark forestod træningen. PPR-psykolog Jacob Freil fulgte udviklingen for de enkelte børn. De 6 børn der blev EEG-trænet® har fagligt og socialt flyttet sig markant, hvilket kan ses ud af deres elevplaner i forhold til tidligere år.
Jacob Freil udtalte til magasinet skolenbørn at han ikke tidligere i sin 20 årige karriere havde set så markante ændringer med andre metoder.

Magasinet udgives til alle skolebestyrelsesmedlemmer på såvel offentlige som private skoler og kan derudover hentes ned fra hjemmesiden: http://www.skoleborn.dk/aug_2015/hjernetraening-og-adhd.html
 
 
 
Se indslaget om vores EEG-træning® her:
 
Nu kan du følge os på Facebook
Du kan finde vores Facebook side her:
 
 
Fond for hjælp til børn/unges hjerner
Vi arbejder på at kunne oprette en fond, så vi kan hjælpe de 50.000 børn og unge i Danmark, som har det svært. Før vi kan få fonden op at stå, skal vi først have oprettet en forening. Før vi når dertil, har vi brug for din hjælp. Klik her - det behøver intet koste at hjælpe.
 
PRESSE:
 
Artikel i Kr. Dagblad om EEGtræning af skolebørn:
 
http://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/laurits-dyrker-hjernegymnastik-for-at-huske-bedre

To spændende artikler i Jyllands Posten om samarbejdet med Kolding Kommune:

Artikel 1

Artikel 2


Omtale på DRs hjemmeside
Du kan læse artiklen ved at klikke på linket her:

Artikel

EEG-træning® i Folkeskolen
Seniortræner ved EEGTRANING® , Hans Høegmark,
som ligeledes er folkeskolelærer for børn med ADHD,
Aspergers og Autisme, er startet med EEG-træning® i
en special afd. på en folkeskole i Aarhus
.

Samarbejde med kommunerne
Kolding kommune samarbejder med EEGTRAINING®
om et projekt for unge kontanthjælpsmodtagere
og borgere på sygedagpenge med hvordan
EEG-træning® kan føre unge borgere tilbage til
uddannelse og arbejde
.

 

 

EEGTRAINING | Sabro ved Aarhus - Aalborg - Kolding - København  | Tlf.: 21 80 70 39 | info@eegtraining.dk